تبلیغات
پرسنل✨✨✨ آرمان جنوب - سنجاب ماهی (Squirrelfish)
قریبا” تمام سنجاب ماهی ها دارای شکل مشابهی می باشند.باله ی پشتی آن ها دندانه دندانه،دم آن ها چنگالی،چشمان آن ها بزرگ و دومین شعاع باله ی مخرجی آن ها قوی و خار مانند است.در برخی از جنس ها نیز زائده ی تیز و قوی خار مانندی روی سرپوش برانشی قرار دارد.رنگ اصلی این ماهی . قرمز با حاشیه ی زرد،سفید یا سیاه می باشد.
و...ادامه مطلب
رنگ قرمز و چشم بزرگ آن ها نشانگر تغذیه ی شبانه ی آن ها می باشد.این ماهی ها روزها در سوراخ های خود پنهان شده و عصر ها برای تغذیه بیرون می آیند.از نظر روش تغذیه ای،سنجاب ماهی ها جزء گوشتخواران بوده و طبیعتا” ماهی های کوچک تر داخل آکواریوم را می خورد.

در قسمت گلویی دارای دندان هایی هستند که به وسیله ی آن ها می توانند تولید نوعی صدا بنمایند.اگر چه انواع بالغ آن ها برای نگهداری در آکواریوم های خانگی مناسب نیستند،با وجود این از ماهی های کوچک تر می توان برای این منظور استفاده نمود.
.تقریباً تمام سنجاب ماهی ها دارای شکل مشابهی می باشند. باله پشتی آنها دندانه، دندانه، دم آنها چنگالی، چشمان آنها بزرگ و دومین شعاع باله مخرجی آنها قوی و خار مانند است (شعاع اول این باله نیز کوچک و خار مانند است). در برخی از جنس ها نیز مانند Sargocentron،Neopiphon و Holocentrus زائده تیز و قوی خارمانندی روی سرپوش برانشی قرار دارد. رنگ اصلی این ماهی ها قرمز با حاشیه زرد، سفید یا سیاه می باشد.

رنگ قرمز و چشم بزرگ آنها نشانگر تغذیه شبانه آنها می باشد. این ماهی ها روزها در سوراخ های خود پنهان شده و عصرها برای تغذیه بیرون می آیند. از نظر روش تغذیه ای، سنجاب ماهی ها جزء گوشتخواران بوده و طبیعتاً ماهی های کوچکتر داخل آکواریوم را خواهند خورد. در قسمت گلویی دارای دندان هایی هستند که به وسیلهٔ آنها می توانند تولید نوعی صدا بنمایند. اگر چه انواع بالغ آنها برای نگهداری در آکواریوم های خانگی مناسب نیستند، با وجود این از ماهی های کوچکتر می توان برای این منظور استفاده نمود. نام های معمولی (و بومی) این ماهی ها بسیار متنوع است. برخی از این اسامی عبارتند از: سنجاب ماهی، سرباز ماهی، سولدادوس (Soldados)، مالاییس (Malais)، آلای هی (Alaihi)، ماتاجوئه لوس (Matajuelos) و غیره می باشند.
برخی از انواع ماهی های این خانواده عبارتند از :

۱ – سنجاب ماهی ایران
اسم علمی : Sargocentron rubrum

اسم عادی: سنجاب ماهی در ایران

گسترش : سراسر دریای عمان

ملاحظات: ۵ ردیف فلس به صورت مورب روی گونه دارد. دارای یک خال قهوه ای کشیده در زیر بخش نرم باله پشتی و یک لکهٔ گرد در بالای پایهٔ باله مخرجی است. نوک دومین و چهارمین شعاع نرم باله شکمی، تیره تر است.

اندازه : تا ۳۲ سانتیمتر می رسد.

۲ – سنجاب ماهی راه راه
اسم علمی : Sargocentron diadema

اسم عادی : سنجاب ماهی راه راه، آلایهی کاهالوآ (در هاوایی).

گسترش : دریای سرخ تا جزایر تاهی تی و هاوایی.

ملاحظات : سنجاب ماهی راه راه برای نگهداری در آکواریوم های خانگی بسیار مناسب می باشد. رشد و نمو آن سریع بوده و پس از چندی به علت بزرگ شدن، برای نگهداری در آکواریوم مناسب نخواهد بود. معمولاً ماهی های کوچکتر آکواریوم را می خورند. سنجاب ماهی ها را بهتر است با هم گونه ها و یا هم جنس های آنها نگهداری نمود. مهمترین اختصاص ماهی های این گونه باله پشتی تیره رنگ آنها می باشد.

اندازه : طول آن تا ۱۵ سانتیمتر می رسد.

۳ – سنجاب ماهی صورتی
نام علمی : Sargocentron lacteoguttatus

نام عادی : سنجاب ماھی صورتی.

گسترش : با گسترش وسیع از دریای سرخ تا جزایر هاوایی، شامل اقیانوس هند، هندوچین و اقیانوس کبیر.

ملاحظات : سنجاب ماهی صورتی از آنجا که ماهی زینتی کوچکی است، برای نگهداری در آکواریوم های خانگی مناسب تر از سایر انواع سنجاب ماهیان است. متأسفانه این گونه فاقد رنگ قرمز شدید سایر سنجاب ماهیان می باشد. شاید این گونه و ماهی S.erythraeus هر دو متعلق به یک گونه باشند. در آب های جزایر هاوایی این ماهی در اعماق کمتر از ۱۸۰ سانتی متر زندگی می کنند.

اندازه : طول آن تا ۱۲/۵ سانتی متر می رسد.

۴ – سنجاب ماهی پالائو
نام علمی : Sargocentrontiere

اسم عادی : سنجاب ماهی پالائو.

گسترش : جزایر اقیانوس کبیر شامل هاوایی، تاهی تی و گوآم.

گسترش : این گونه یکی از زیباترین سنجاب ماهی هاست. اندازه آکواریومی آن زیر ۷/۵ سانتیمتر، دارای رنگ قرمز تیره و خال های قهوه ای می باشد. نوارهای روی بدن ارغوانی (رنگین کمانی) می باشد. نقاط روشن روی هر یک از پوشش های باله پشتی کلیدی برای شناسایی این گونه می باشند. این ماهی معمولا در اعماق بیشتر از ۶ متر زندگی می کند.

اندازه : طول آن تا ۲۵ سانتی متر می رسد.

۵ – آلایی ی
نام علمی : Sargocentron xantherythrus

اسم عادی : آلایی ی، آلاییهی مائولی (در هاوایی).

گسترش : جزایر اقیانوس کبیر از سامائو تا هاوایی،

ملاحظات : این گونه نیز از انواع راه راه بوده ولی نوارهای آنها صورتی رنگ است، در صورتی که در سایر انواع این نوارها سفید می باشند. بنابراین بر خلاف سایر گونه ها، نوارها در این ماهی چندان متمایز نمی باشند. در جزایر هاوایی این ماهی در اعماق متوسط و کمی دورتر از جزایر مرجانی زندگی می کند.

اندازه : طول آن تا ۱۷٫۵ سانتیمتر می رسد.

۶ – سنجاب ماهی
نام علمی : Sargocentron sammara

اسم عادی : سنجاب ماھی.

گسترش : بحد وفور در مناطق بین اقیانوس هند و کبیر وجود دارد.

ملاحظات : در ماهی های جنس Neoniphon، باله های پشتی کاملاً از یکدیگر جدا نیستند. این ماهی در قسمت جلویی باله پشتی خود دارای لکه های سیاه رنگی می باشد. بدن سفید نقره ای و نوارها قهوه ای رنگ و دارای نقطه هایی روی آنها می باشد. پوزه آن دارای خال های قهوه ای نمایانی می باشد.

اندازه : طول آن تا ۳۰ سانتیمتر می رسد.

۷ – سنجاب ماهی هاوایی
نام علمی : Neoniphon scythrops

نام معلمولی : سنجاب ماهی هاوایی

گسترش : اطراف جزایر هاوایی دومین شعاع باله مخرجی دراز و تا پایه باله دمی ادامه دارد. فقط در آب های عمیق جزایر هاوایی یافت می شود.

اندازه : طول آن تا ۲۵ سانتیمتر میرسد.

۸ – سنجاب ماهی آرواره دراز
نام علمی : Holocentrus ascensionis

نام معمولی :سنجاب ماهی آرواره دراز

گسترش : دریای کارائیب و اطراف فلوریدا (گاهی بین ماهی های صید شده در سواحل شرقی آمریکا نیز یافت می شود).

ملاحظات : از ماهی هایی است که به تنهایی تغذیه می نماید. بنابراین چشم های آن به همین دلیل بزرگ است. از آنجا که نور درخشان این ماهی ها را اذیت می کند. حتماً بایستی برای آن پناهگاه درست نمود کیسه شنای آن بسیار دراز و تا زیر جمجمه ادامه دارد.

اندازه : طول آن تا ۳۵ سانتیمتر میرسد.

۹ – سرباز ماهی باله زرد
نام علمی : Myripristis chryseres

نام معمولی : سربازماهی باله زرد پائو (در هاوایی)

گسترش : جزایر هاوایی

ملاحظات : باله های زرد، بهترین عامل شناسایی این گونه می باشند. در سایر گونه ها باله ها قرمز هستند. ماهی های این جنس فاقد خار روی سرپوش برانشی می باشند. اگرچه سربازماهی باله زرد، گسترش و وفور چندانی ندارد، با وجود این جزء مرغوب ترین ماهی های آکواریومی جزایر هاوایی به حساب می آید.

اندازه : طول آن تا ۲۵ سانتیمتر میرسد.

۱۰ – سنجاب ماهی چشم بزرگ
نام علمی : Myripristis murdjan

اسم عادی: سنجاب ماهی چشم بزرگ (ممپاچMempache، در هاوایی)

گسترش : دریای سرخ یا اقیانوس هند، جزایر پولی نه ژیا تاجزایر هاوایی.

ملاحظات : بومی های هاوایی روش جالبی برای صید این ماهی دارند. به تور ماهی گیری یکی از این ماهی ها را به طور زنده آویزان کرده و تور را داخل آب قرار می دهند. حرکات غیر طبیعی که ماهی بسته شده به تور انجام می دهد باعث جمع شدن ماهی های دیگر (هم گونه) بدور آن می شود. پس از جمع شدن ماهی ها، تور به بالا کشیده می شود و تعداد زیادی ماهی صید می گردد.

اندازه: طول آن در محیط طبیعی تا ۳۰ سانتیمتر میرسد.

۱۱ – سرباز ماهی قرمز
نام علمی : Myripritis pralines

اسم عادی: سربازماهی قرمز

گسترش : به مقدار وسیع در منطقهٔ جنوبی اقیانوس کبیر

ملاحظات: یکی از معروفترین ماهی های خانواده سنجاب ماهی ها است. فاقد خارهای روی سرپوش آبششی است. این ماهی عادت به شکار در شب دارد و روزها معمولاً دیده نمی شود. در حالت طبیعی نیز بایستی این ماهی را در حفره ها و غارهای زیر آبی که نفوذ نور در آنها کم است، جستجو نمود.
.طبقه بندی: سنجاب ماهی،  ماهی، 
برچسب ها: سنجاب ماهی، سنجاب ماهی (Squirrelfish)، Squirrelfish، ماهی، ماهی شیلاتی، ماهی سنجاب،  

تاریخ : سه شنبه 1397/04/12 | 23:51 | نویسنده : محمد غفور رئیسیان | نظرات
.: Weblog Themes By raician.ir :.